Užjana Zmetáková portfolio web site

p  o  r  t  f  o  l  i  o    w  e  b  s  i  t  e

VÝBER <<


 

Samostatné výstavy:
1977 - Okresné Múzeum Nové Zámky
1979 - Obrazy a grafika - VŠE - Bratislava
1979 - Mažba a grafika - NsP Kramáre, Bratislava
1980 - Obrazy - Galéria C. Majerníka, Bratislava
1984 - Obrazy - Malá galéria Slovnaft, Bratislava
1991 - Galéria mesta Bratislava - Palffyho palác, Bratislava
1995 - firma DIGITAL, Bratislava
1999 - firma REMARK, Bratislava
2006 - Obrazy - Galéria umenia, Nové Zámky
2008 - Obrazy - Galéria SVU, Bratislava
2009 - Obrazy / Slovensko / - Bratislavsky hrad, Bratislava
2010 - Obrazy /zimy a iné/ - NKU Bratislava
2016 - Malá rekapitulácia - Univerzitná knižnica, Bratislava 2018 - Príroda - živá i mŕtva - Slovenský inštitút v Moskve 2021 - Retrospektíva (venovaná otcovi), Galéria umenia Ernesta Zmetáka Nové Zámky

Zúčastňuje sa kolektívnych výstav doma i v zahraničí,
z posledných:
2005 - Druhé Pekingské medzinárodne bienále - Peking, Čína
2007 - Interpretácia skutočnosti - Dom umenia, Bratislava
2008 - Dve podoby Talianska / s otcom E.Zmetákom /            Galéria ForZet, Bratislava
2010 - Štvrté Pekingské medzinárodne bienále, Peking, Čína
2012 - Olympic Fine Arts London / OFA/ - Londýn, Vežká           Británia
2018 - Imago mundi - Beneton, Terst, Taliansko

Pracuje v odboroch mažba, kresba, grafika.